Worden Nederlanders gezonder?

Een vraag die de laatste tijd gesteld wordt is of Nederlanders steeds gezonder worden. Deze vraag is niet vreemd, er zijn namelijk enkele aanwijzingen die deze kant op wijzen. Zo is bijvoorbeeld recentelijk duidelijk geworden dat er in Nederland al jaren steeds minder wordt uitgegeven aan medicijnen. Sterker nog, Nederland is zelfs één van de koplopers als het gaat om de beperkte uitgaven aan medicijnen. Dit is in ieder geval het geval wanneer het land vergeleken wordt met andere industrielanden in de wereld. Waar in de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw de uitgaven voortdurend stegen, daar is sinds 2009 jaarlijks een daling.

Juiste conclusies trekken

Het is wel belangrijk dat uit de gegevens de juiste conclusies worden getrokken. Zo is er in Nederland al lange tijd flinke discussie over de prijzen van medicijnen. Die worden steeds hoger. Dit is volgens sommigen onderdeel van de uitkomsten van het onderzoek. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de medicijnen niet direct minder hard nodig zijn, maar juist minder goed te betalen zijn. Anderen menen echter dat juist de goede gezondheid aan het Nederlandse beleid te danken is. De pillen, poeders en vloeistoffen zijn daardoor minder noodzakelijk dan in het verleden. Dit is een positieve trend te noemen.

Onder het gemiddelde

De harde cijfers tonen dat Nederland duidelijk onder het gemiddelde blijft. In andere landen wordt gemiddeld 475 euro per persoon aan medicijnen uitgegeven. In sommige landen zijn dit uitschieters tot ver boven de 600 euro per persoon. In Nederland gaat het echter om slechts 360 euro aan medicijnen per persoon per jaar. Dit is dus flink lager dan de uitgaven die gemiddeld worden gedaan. Dit komt bijvoorbeeld doordat in Nederland relatief veel minder wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld antidepressiva. Deze drukken een groot stempel op andere landen. Nederland is hier terughoudender in, of heeft het veel minder nodig dan de buurlanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *