Uitgaven aan medicijnen dalen

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland steeds minder wordt uitgegeven aan medicijnen. In de periode tussen 2009 en 2015 het bedrag dat aan medicijnen werd uitgegeven met drie procent daalde. In een even lange periode daarvoor, tussen 2003 en 2009 was er juist sprake van een stijging van een half procent. Dit zijn cijfers die uit onderzoeken van Oeso, het samenwerkingsverband tussen de 35 grootste industrielanden naar voren zijn gekomen. Daarin werden ook vergelijkingen gemaakt tussen de 35 landen onderling. Opvallend is dat hierdoor een aantal eerdere beweringen in ander licht komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan de kwestie over de kosten.

Kosten versus uitgaven

Al enige tijd is er in Nederland een discussie gaande over de steeds duurder wordende medicijnen. Dit zou op termijn volgens velen een groot probleem worden. Zo zouden bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven zichzelf verrijken door de medicijnen steeds duurder te maken. Uit het onderzoek van Oeso blijkt echter dat er in Nederland een flink andere ontwikkeling gaande is. Juist omdat medicijnen minder nodig bleken werden ze minder gekocht. Ondanks de hogere prijzen daalden de uitgaven daarom dus toch. Dit is een betere trend dan in veel van de andere aangesloten landen waar te nemen was. Daar waren wel stijgingen te zien.

De helft

In Nederland wordt per burger ongeveer 360 euro uitgegeven aan medicijnen per jaar. Tenminste, wanneer naar de cijfers uit 2015 wordt gekeken. Opvallend is dat dit ongeveer de helft is ten opzichte van veel andere landen die bij de organisatie zijn aangesloten. In Duitsland gaat het bijvoorbeeld om 650 euro per jaar. In de Verenigde Staten zelfs bijna 1.000 euro per jaar. In de 35 landen wordt gemiddeld 475 euro per burger per jaar uitgegeven. Een belangrijke koploper hierin zijn middelen tegen depressie. De landen waar pieken waarneembaar zijn hebben ook een hoge afname van antidepressiva.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *