Tijd en liefde goede medicijnen tegen overspannenheid

Uit onderzoeken is gebleken dat het gunnen van tijd en het geven van liefde vaak betere remedies tegen overspannenheidsklachten zijn dan daadwerkelijke medicatie. Dit bleek nadat tests werden gedaan onder mensen die met deze klachten te kampen hadden. De groep die niet met medicatie werd behandeld, maar de tijd kreeg om zich te herstellen bleek vaak langduriger van de klachten verlost te zijn. Daarbij werd onder andere gekeken naar de oorzaak van de klachten, maar ook naar de manier waarop er door de omgeving van de proefpersonen op de problemen werd gereageerd gedurende de overspannenheid.

Beter bewapend
Een andere opvallende uitkomst was dat de proefpersonen die op natuurlijke wijze herstelden beter bewapend bleken tegen de klachten. Het was weliswaar niet geheel te voorkomen dat zij opnieuw last kregen van overspannenheidsklachten zoals een burn-out, maar zij wisten hier bij hernieuwde problemen wel beter mee om te gaan dan de groep die door middel van medicijnen op de been was gebracht. Volgens de onderzoekers kan de oorzaak hiervan mogelijk liggen in het feit dat zij veel bewuster met de klachten zijn omgesprongen. Daardoor houden zij een geheugen hieraan over en kunnen zij dit gebruiken. Dit is één van de verklaringen.

Meer onderzoek nodig
Vooral naar de rol van liefde van de omgeving is nog meer onderzoek nodig. Het is immers lastig te bepalen wat wel en niet gewaardeerd wordt in deze situaties en wat de effecten hiervan op het lichaam van de overspannen proefpersonen is. Wel is duidelijk dat het ervaren van liefde zorgt voor een verhoogde aanmaak van stoffen in het lichaam die de stresshormonen bestrijden. Dit was echter al langer bekend en wordt dan ook niet als een nieuwe ontdekking aangemerkt. Wanneer er vervolgonderzoek wordt gedaan zal echter wel meer vanuit dit oogpunt worden gekeken door de onderzoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *