Onaangename emoties blijken ook belangrijk voor geluk

Het ervaren van een geluksgevoel is van veel factoren afhankelijk. Eén van die factoren, misschien wel de belangrijkste, is het ervaren van emoties. Uit onderzoek blijkt nu dat emoties in alle vormen hierop van invloed zijn. Geluk kan net zo goed gehaald worden uit onaangename emoties. Dit is de uitkomst van een experiment dat is gedaan in Israël. Emoties die zinvol zijn, zijn de belangrijkste factor. Ook wanneer deze emoties negatief zijn is dit het geval. Dit komt vooral omdat de emoties in een andere context kunnen worden gezet. Ze kunnen negatief zijn in de ene situatie, maar positief blijken in een andere.

Verschillende landen

Het experiment werd uitgevoerd onder bijna 2.500 mensen uit verschillende landen. Onder andere in Brazilië, Duitsland en de Verenigde Staten waren mensen die meededen te vinden. In de eerste plaats moest er een link worden gelegd tussen de ervaring van emoties en het ervaren van geluk. Dit moest voor allerlei soorten emoties worden gedaan, zowel positieve als negatieve. Dit bracht ook met zich mee dat geluk groter kon zijn na een negatieve ervaring. Dit komt omdat geluk breder kan worden gezien dan een specifieke situatie. Dit wordt ook wel algeheel geluk genoemd. Die waardering kan oplopen na een negatieve ervaring.

Meer onplezierige emoties

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het voelen van negatieve emoties als zeer belangrijk wordt beschouwd. Er waren bijvoorbeeld bijna 250 respondenten die aangaven minder goede emoties zoals liefde en medeleven wilden voelen. Ook waren er zo’n 250 respondenten die wel iets meer haat en woede in hun leven wensten te hebben. Zij geloven dat dit sterke invloed kan hebben op het ervaren van geluk in het leven. Woede kan ook om hele simpele dingen gaan, bijvoorbeeld boos zijn vanwege een bericht dat op het journaal voorbijkomt. Die woede uit onvrede kan al sterk meespelen in het ervaren van geluk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *