De balans tussen lifestyle en levensgeluk

Jouw levenswijze, of lifestyle, is van doorslaggevende waarde met betrekking tot de mate waarin je levensgeluk ervaart. Er zijn namelijk in elke levenswijze gebruiken die positief of juist negatief voor de gezondheid zijn. Het spreekt voor zich dat zij die meer positieve kanten in hun levenswijze hebben ingebouwd over het algemeen ook flink gelukkiger zijn. Hier vallen enkele lessen uit te trekken. Dat doe je door voortaan op de volgende zaken te letten.

Technologie bewuster inzetten
De mate waarin technologie onze levens beïnvloedt is in drie decennia tijd exponentieel toegenomen. Steeds vaker moeten dan ook bewuste keuzes gemaakt worden met betrekking tot de inzet van technologie voor bepaalde taken. Wat opvalt is dat een flinke groep mensen bewust kiest voor minder technologie in hun levens. Uit metingen blijkt dat zij ook gelukkiger in het leven staan dan veel anderen. Op een bewuste manier omgaan met de mate waarin je bijvoorbeeld een tablet, laptop of smartphone gebruikt is dus zeer belangrijk.

Voldoende bewegen
Een levensstijl die allang bekend is, maar waar altijd nog meer aandacht aan besteed kan worden, is die waarin voldoende bewogen wordt. Hoe meer een mens op ene gezonde wijze beweegt, hoe beter dit is voor de algehele gezondheid. De manier waarop bewogen moet worden is nog altijd onderwerp van veel onderzoeken. Recentelijk is de gematigde krachttraining steeds meer centraal komen te staan. Vooral ouderen kunnen hier ook profijt van hebben. Dit is al een aantal malen naar voren gekomen.

Vrolijker door het leven
Tot slot is de mate waarin je zelf vrolijk bent ook van invloed op het leven van anderen. Hoe socialer je je opstelt en hoe meer je glimlacht, hoe beter de respons van mensen om je heen zal zijn. Het is geen geheim dat dit ook in het eigen lichaam allerlei processen op gang brengt. Daardoor heb je er dus op twee manieren profijt van. Je bezorgt anderen een betere dag, maar daardoor wordt ook je eigen dag een stuk aangenamer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *