Topbankiers Wall Street krijgen minder

Uit een recent onderzoek is naar voren gekomen dat het verschil wat bankiers op Wall Street verdienen en het bedrag dat het personeel mee naar huis kan nemen kleiner is geworden het afgelopen jaar.

Dit onderzoek is gehouden door The Wall Street Journal. Er is daarbij gekeken naar de salarissen bij de vijf grootste beursgenoteerde Amerikaanse banken. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat de bestuursvoorzitters vorig jaar ongeveer 124 keer het gemiddelde salaris van een werknemer hebben gekregen. Dit is vergeleken met 2006, en toen lag de beloning voor een topman op ongeveer 273 keer het gemiddelde loon van het overige personeel. Dit is een groot verschil en daaruit blijkt wel dat het verschil echt duidelijk kleiner is geworden. Er is ook gekeken naar het gemiddelde loon van de werknemers. Daaruit komt naar voren dat het gemiddelde wat een werknemer krijgt bij JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America en Citigroup (inclusief de topmannen) is gestegen met 17% tot 148.740 dollar. Daarbij verdienden de topmannen zelf een salaris van ongeveer 18,5 miljoen dollar per persoon.

Ophef in Nederland

De afgelopen weken is er in Nederland veel ophef geweest rondom de salarisverhogingen voor topmannen in de financiële branche. Dit heeft als gevolg gehad dat de topbestuurders van ABN Amro aan hebben gegeven dat ze af zien van de beloofde extra ton bovenop het huidige salaris.

Verklaring

Er is wel een verklaring dat de lonen in de financiële branche veranderen, want dat heeft te maken met de invoering van het bonusplafond. Vanaf 7 februari dit jaar mag namelijk de variabele beloning niet meer bedragen dan 20% van het vaste salaris. Voor veel mensen is het prettig om te weten dat de lonen ook in worden geleverd en dat topmannen er vanaf zien. Dit was voor veel mensen niet wat zij hadden verwacht.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *