Opvallende gezondheidsvoordelen van verliefdheid

Dat verliefd zijn leuk is, dat heb je vast weleens ervaren. Dat het ook goed voor je is, is ook wel bekend. Dat je er echter veel meer gezondheidsvoordelen uit kan halen dan je ooit had gedacht, daar zal je nu achter komen. Er zijn namelijk een flink aantal zaken op het gebied van gezondheid die anders gaan werken op het moment dat je verliefd bent. Dit maakt ook dat je juist in die fase zo sterk bent als mens. Er zijn twee specifieke zaken die in eerste instantie eruit springen als het hierom gaat. Lees verder Opvallende gezondheidsvoordelen van verliefdheid

Worden Nederlanders gezonder?

Een vraag die de laatste tijd gesteld wordt is of Nederlanders steeds gezonder worden. Deze vraag is niet vreemd, er zijn namelijk enkele aanwijzingen die deze kant op wijzen. Zo is bijvoorbeeld recentelijk duidelijk geworden dat er in Nederland al jaren steeds minder wordt uitgegeven aan medicijnen. Sterker nog, Nederland is zelfs één van de koplopers als het gaat om de beperkte uitgaven aan medicijnen. Dit is in ieder geval het geval wanneer het land vergeleken wordt met andere industrielanden in de wereld. Waar in de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw de uitgaven voortdurend stegen, daar is sinds 2009 jaarlijks een daling. Lees verder Worden Nederlanders gezonder?

Uitgaven aan medicijnen dalen

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland steeds minder wordt uitgegeven aan medicijnen. In de periode tussen 2009 en 2015 het bedrag dat aan medicijnen werd uitgegeven met drie procent daalde. In een even lange periode daarvoor, tussen 2003 en 2009 was er juist sprake van een stijging van een half procent. Dit zijn cijfers die uit onderzoeken van Oeso, het samenwerkingsverband tussen de 35 grootste industrielanden naar voren zijn gekomen. Daarin werden ook vergelijkingen gemaakt tussen de 35 landen onderling. Opvallend is dat hierdoor een aantal eerdere beweringen in ander licht komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan de kwestie over de kosten. Lees verder Uitgaven aan medicijnen dalen

Hoe vinden ouderen een nieuwe liefde?

Wie met een overlijden, een scheiding of een simpelweg beëindigen van een relatie wordt geconfronteerd zal in het begin altijd enige angst ervaren dat hiermee een einde aan het liefdesleven komt. Vooral voor ouderen is dit een grote angst. Hoe ouder iemand wordt, hoe moeilijker het lijkt om liefde te vinden. Toch is juist tegenwoordig heel veel mogelijk. Al is het alleen al doordat met de opkomst van internet allerlei nieuwe manieren zijn ontstaan om sociale contacten op te bouwen. Dat neemt niet weg dat het voor ouderen goed is om te weten wat wel en niet de juiste manier is om liefde te vinden. Lees verder Hoe vinden ouderen een nieuwe liefde?

De balans tussen lifestyle en levensgeluk

Jouw levenswijze, of lifestyle, is van doorslaggevende waarde met betrekking tot de mate waarin je levensgeluk ervaart. Er zijn namelijk in elke levenswijze gebruiken die positief of juist negatief voor de gezondheid zijn. Het spreekt voor zich dat zij die meer positieve kanten in hun levenswijze hebben ingebouwd over het algemeen ook flink gelukkiger zijn. Hier vallen enkele lessen uit te trekken. Dat doe je door voortaan op de volgende zaken te letten. Lees verder De balans tussen lifestyle en levensgeluk

Tijd en liefde goede medicijnen tegen overspannenheid

Uit onderzoeken is gebleken dat het gunnen van tijd en het geven van liefde vaak betere remedies tegen overspannenheidsklachten zijn dan daadwerkelijke medicatie. Dit bleek nadat tests werden gedaan onder mensen die met deze klachten te kampen hadden. De groep die niet met medicatie werd behandeld, maar de tijd kreeg om zich te herstellen bleek vaak langduriger van de klachten verlost te zijn. Daarbij werd onder andere gekeken naar de oorzaak van de klachten, maar ook naar de manier waarop er door de omgeving van de proefpersonen op de problemen werd gereageerd gedurende de overspannenheid. Lees verder Tijd en liefde goede medicijnen tegen overspannenheid

De positieve gevolgen van een burnout

Een burnout brengt veel nadelige gevolgen met zich mee. Het is immers een langdurige en slopende kwaal die grote invloed heeft op de manier waarop iemand in het leven staat. Dit betekent echter niet dat een burnout alleen maar nadelen kent. Voor een flink aantal mensen die met een dergelijk probleem te kampen hebben gehad kwamen er na afloop enkele positieven gevolgen naar voren. Met de gevolgen van overwerkt zijn of een te druk sociaal leven hebben in het achterhoofd kunnen namelijk belangrijke keuzes worden gemaakt die minstens zoveel invloed op het leven hebben. Lees verder De positieve gevolgen van een burnout

Onaangename emoties blijken ook belangrijk voor geluk

Het ervaren van een geluksgevoel is van veel factoren afhankelijk. Eén van die factoren, misschien wel de belangrijkste, is het ervaren van emoties. Uit onderzoek blijkt nu dat emoties in alle vormen hierop van invloed zijn. Geluk kan net zo goed gehaald worden uit onaangename emoties. Dit is de uitkomst van een experiment dat is gedaan in Israël. Emoties die zinvol zijn, zijn de belangrijkste factor. Ook wanneer deze emoties negatief zijn is dit het geval. Dit komt vooral omdat de emoties in een andere context kunnen worden gezet. Ze kunnen negatief zijn in de ene situatie, maar positief blijken in een andere. Lees verder Onaangename emoties blijken ook belangrijk voor geluk

Multivitamines: wat is wel en niet waar?

Maar liefst 25% van de Nederlanders slikt iedere dag een multivitamine, onder het mom van gezond bezig zijn, de dagelijkse voeding aanvullen en de weerstand te verbeteren. Ze staan bekend als multivitamines, multimineralen, multi’s, of simpelweg vitaminen, en zijn in verschillende vormen verkrijgbaar. Denk aan tabletten, capsules, kauwtabletten, vloeibare substanties en poeders. Lees verder Multivitamines: wat is wel en niet waar?